terminy

 žnjowne swěźenje 2020  (změnjenja su móžne)

 wjas datum cas pśispomnjeśe     žnjowny nałog
         
  Kózle 21.06.      Jańske rejtowanje
         
  Barbuk   14:00    łapanje kokota
  Bórkowy 25.07.  14:00    łapanje kokota
 Nowa Niwa 02.08. 14:00    rejtowanje wó kołac
  Turjej 08.08.  14:00     łapanje kokota
  Běła Góra   14:00    łapanje kokota
  Wjerbno 09.08. 14:00     łapanje kokota
  Hochoza   14:00    łapanje kokota
  Janšojce 22.08. 14:00    łapanje kokota
  Strobice 22.08. 14:00    łapanje kokota
  Rogozno 22.08. 14:00    łapanje kokota
  Smogorjow   15:30    zabijanje kokota
  Dešno 23.08. 14:00    łapanje kokota              
  Móst   14:00    łapanje kokota
  Popojce 29.08. 14:00     łapanje kokota
  Žylow 05.09. 14:00    łapanje kokota
  Depsk 30.08. 14:00    łapanje kokota
  Turnow  29.08.  14:00     łapanje kokota
  Drjenow 12.09. 15:00    łapanje kokota
  Zaspy   14:00    łapanje kokota
  Brjazyna 10.09. 14:00    łapanje kokota
  Góry   14:00    zabijanje kokota
  Prjawoz        łapanje kokota
  Gołbin 12./13. 09.       Kjarmuša
         
  Nowa Niwa 26.09. 14:00      Superkokot           łapanje kokota