kokot

Žnjowne nałogi  

Južo w dawnych casach su płaśili žni pśi serbskich burjow ako nejwažnejša perioda lěta, dokulaž su žni byli rozsudne za pśežywjenje wejsanarjow. Wósebnje kokotoju su se wuźěkowali, dokulaž stoj wón za duchy płodnosći. Kokot jo se woprował pśi nałogach ako zabijanju kokota abo łapanju kokota.

Zabijanje kokota

Zabijanje kokota licy k nejstaršym nałogam we Łužycy. W něgajšnych casach jo kokot sejźeł w jamje pód gałuzami, a te gólcy  su wopytali jogo ze cepymi zabiś. Źinsa směju kjarle tśi raze do gjarnca biś. Kokot sejźi w kórbicku a glěda na tšojenje. Pótom se pušćijo kokot aby se pón wót gólcow zasej pópadnuł. Na kóńcu se wón na pśesajźowanju pśedawajo.

Łapanje kokota

Nejžwěcej znaty žnjowny nałog jo łapanje kokota. How wopytaju rejtarje kokotoju, kotaryž wisy na wrotach, głowu a kśidle wótryś. Dobyśarje se wucesćiju ako krale z dubowymi wěncami. Pózdźej wuzwóliju sebje krale z krejsa źowćow swóju kralowku. Z njeju zarejuju prědnu reju. Zakóńcenje nałoga lěśa twóri “Superkokot”. Pśi tom tšojenju wuběguju se krale wšyknych jsow we łapanju kokota, aby krala kralow zwěsćili.

Rejtowanje wó kołac

Jano w Nowej Niwy móžomy źinsa rejtowanje wó kołac w starej, awtentiskej formje wiźeś. Pó tym až jo młoźina była dopołdnja na mšy, wójuju gólcy pśi rejtowanju a źówća pśi swójich wuběźowanjach wó prědne tśi městna. Dobyśarje dostanu wupyšjony kołac. Źeń se skóńcyjo z wjasołeju reju.